Seti@home

Message boards : Projects : Seti@home
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
ONDRA

Send message
Joined: 7 Jan 16
Posts: 7
Czech Republic
Message 66643 - Posted: 7 Jan 2016, 19:57:47 UTC

Dobrý večer, mám na Vás všechny velkou prosbu. Chci se zeptat, zda existuje pro projekt SETI@home program který umí komunikovat s BOINC programem a umí převést počítanou jednotku WU na zvuk? Tím pádem bycg mohl slyšet data, která se právš počítají v projektu SETI@home. Kdysi dávno tento program existoval pro starší verzi SETI Classic. Odkaz na tento program je zde: http://gamma.nic.fi/~jknutar/wu2wav/index.html
Ale již nelze spustit na Win 7 a vyšších. Pokud by existoval nějaký podobný program, byl bych Vám vděčný. Děkuji.

Celé toto téma je zde, ale v českém jazyce. http://www.boinc.cz/forum/viewtopic.php?t=981
ID: 66643 · Report as offensive
ONDRA

Send message
Joined: 7 Jan 16
Posts: 7
Czech Republic
Message 66644 - Posted: 7 Jan 2016, 20:01:04 UTC - in response to Message 66643.  

Good evening, I request you all great. I want to ask whether there is the SETI @ home program that can communicate with the BOINC program and can convert the unit WU counted on sound? Thus bycg could hear the data that právš counted in the SETI @ home project. Once upon a time there was this program for the older version of SETI Classic. Link to this program is here: http://gamma.nic.fi/~jknutar/wu2wav/index.html
But has not run on Win 7 and higher. If there were a similar program, I would be grateful. Thank you.

This whole topic is here, but in the Czech language. http://www.boinc.cz/forum/viewtopic.php?t=981
ID: 66644 · Report as offensive

Message boards : Projects : Seti@home

Copyright © 2024 University of California.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation.